Cytaty z Pisma Świętego

"Jezus Chrystus - wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serca łaską, a nie pokarmami, króre nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają."

(Hbr 13, 8-9)

 

Pieśni

Zdrowaś Maryja

Drukuj

1. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico. Błagamy Ciebie,
Święta Dziewico. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja.
Módl się za nami Zdrowaś Maryja.

2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana,
Tyś przenajświętsza, niepokalana.
Jak pośród kwiatów winna lilija.
Jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś, Maryja.

3. Panno przeczysta, Panno bez zmazy,
Broń nas od chorób, strzeż od zarazy.
l jako raju wonna lilija,
Oczyść powietrze. Zdrowaś, Maryja.

4. Tyś co karmiła świata Zbawienie,
Tyś nam, jak matka, daj pożywienie.
Niech brak żywności nas nie zabija,
Broń nas od głodu. Zdrowaś, Maryja.
Tyś, co płakała nad śmiercią Syna,
Przez te łzy gorzkie, Matko jedyna.
Oddał śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru. Zdrowaś, Maryja.

6. Tyś, co płomieni innych nie znała,
Tylko miłością Bożą pałała.
Spraw, niechaj pożar dom nasz omija,
Broń nas od ognia. Zdrowaś, Maryja.

7. Ty w całym życiu łagodna, cicha,
Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha.
Niech duch niezgody nas nie rozbija,
Broń nas od wojny. Zdrowaś, Maryja.

Z dawna Polski Tyś Królowo

Drukuj

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! e D
e e D e
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! E d
e e D e
Ociemniałym podaj rękę, G D
Niewytrwałym skracaj mękę, a e
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! e D
e De

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyłeś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Matko Boża z Betlejem

Drukuj

1. Matko Boża z Betlejem,
Nad Dzieciątkiem pochylona.
Każde dziecko polskiej ziemi,
W Swe Matczyne weź ramiona!

Ref. Matko Boża z Nazaretu, Zanurzona w szarym trudzie,
W młodych sercach wiarę wzniecisz,
Ufność, miłość w nich rozbudzisz!

2. Matko Boża z winnej Kany,
Kochająca, zatroskana,
Każdą z rodzin Ci oddanych,
Ubłogosław w łaski Pana!

Ref. Matko Boża z Częstochowy,
Z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym,
Bożej chwały, Bożej sławy!

3. Matko Boża spod stóp Krzyża,
Współczująca na Golgocie,
Jak to dobrze, że się zbliżysz,
Do nas w wieczór srebrno złoty.

Ref. Matko Boża z Wieczernika,
W Duchu Świętym rozmodlona,
Spraw, niech w Polsce zło zanika l przemiana się dokona!

4. Matko Boża pierwszych wieków
l świętego średniowiecza,
Bożej łaski jasną rzeką,
Nasze czasy uczłowieczaj!

Ref. Matko Boża z Częstochowy...

Jest zakątek

Drukuj

Ref. Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być. pozwól Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć.

1. Jest zakątek na tej ziemi, Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej oblicze,
Na nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój
l uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci,
Ona serce czułe ma.
l opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radości słowa te:

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść jak nie do Matki,
Która ukojenie da.
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe l wysłuchaj jak śpiewamy,
prosząc Cię

Jasnogórska Pani

Drukuj

Ref. Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.

1. Spójrz na polskie miasta i wioski,
Niech z miłości Twej słynie naród polski.

2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki,
By się nie wyrzekły swej niebieskiej Matki.

3. Niech i Kościół święty, dzieło Twego Syna,
U Bożego tronu wspiera Twa przyczyna.

4. Pomocników rzeszą racz przywołać Pani,
Niech w służbie Kościoła będą Ci oddani.

Strona 1 z 3

Copyrights amaranci.xn.pl