Z dawna Polski Tyś Królowo

Drukuj

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! e D
e e D e
Ty za nami przemów słowo, Maryjo! E d
e e D e
Ociemniałym podaj rękę, G D
Niewytrwałym skracaj mękę, a e
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! e D
e De

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyłeś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!