Cytaty z Pisma Świętego

"Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne,
a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany.
Nie można mówić: «Cóż to? Dlaczego tamto?»
Wszystko bowiem się pozna w swoim czasie."

Syr 39, 16

 

Zdrowaś Maryja

Drukuj

1. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico. Błagamy Ciebie,
Święta Dziewico. Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja.
Módl się za nami Zdrowaś Maryja.

2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana,
Tyś przenajświętsza, niepokalana.
Jak pośród kwiatów winna lilija.
Jak wśród gwiazd zorza. Zdrowaś, Maryja.

3. Panno przeczysta, Panno bez zmazy,
Broń nas od chorób, strzeż od zarazy.
l jako raju wonna lilija,
Oczyść powietrze. Zdrowaś, Maryja.

4. Tyś co karmiła świata Zbawienie,
Tyś nam, jak matka, daj pożywienie.
Niech brak żywności nas nie zabija,
Broń nas od głodu. Zdrowaś, Maryja.
Tyś, co płakała nad śmiercią Syna,
Przez te łzy gorzkie, Matko jedyna.
Oddał śmiertelność, co lud zabija,
Broń nas od moru. Zdrowaś, Maryja.

6. Tyś, co płomieni innych nie znała,
Tylko miłością Bożą pałała.
Spraw, niechaj pożar dom nasz omija,
Broń nas od ognia. Zdrowaś, Maryja.

7. Ty w całym życiu łagodna, cicha,
Daj, niech pokojem kraj nasz oddycha.
Niech duch niezgody nas nie rozbija,
Broń nas od wojny. Zdrowaś, Maryja.

Copyrights amaranci.xn.pl