Cytaty z Pisma Świętego

"Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne,
a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany.
Nie można mówić: «Cóż to? Dlaczego tamto?»
Wszystko bowiem się pozna w swoim czasie."

Syr 39, 16

 

Radość tchnij

Drukuj

1. Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił, C F
Radość tchnij, proszę, w serce me. C G
Radość tchnij w serce me, bym Cię chwalił, C F
Bym Cię zawsze chwalił, Panie mój. C G C


Ref. Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, C F
Śpiewaj Panu, który Królem jest. G C
Śpiewaj hosanna, śpiewaj hosanna, śpiewaj Panu cały dzień. CF G7C


2. Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął, pokój tchnij, proszę, w serce me.
Pokój tchnij w serce me, bym odpoczął, bym w spoczynku nawet chwalił Cię.


3. Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Miłość tchnij, proszę, w serce me.
Miłość tchnij w serce me, abym służył,
Bym swą słuŜbą takŜe chwalił Cię.


4. Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, wiarę tchnij, proszę, w serce me.
Wiarę tchnij w serce me, bym się modlił, bym modlitwą także chwalił Cię.

Copyrights amaranci.xn.pl