Cytaty z Pisma Świętego

"Przyjdżcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię"

/Mt 11, 28/

 

Regulamin

Drukuj

Abyś mógł jak najowocniej przeżyć te wielodniowe "Rekolekcje w drodze" zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj zostało napisane z myślą o Tobie. Twoim zaś znakiem akceptacji przyjętych założeń niech będzie własnoręczny podpis (na kwestionariuszu), który stanie się gwarancją realizowania w całości pielgrzymkowego programu.


1. Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno-pokutnym: "rekolekcjami w drodze". Każdy, kto w niej uczestniczy
       a) bierze udział codziennie we Mszy świętej, nabożeństwach, konferencjach, itp.,
       b) nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,
       c) przestrzega zaleceń księży przewodników i służby porządkowej,
       d) podporządkowuje się dyscyplinie i zasadzie milczenia,
       e) bez zgody ks. Przewodnika nie oddala się od grupy.

2. Należy z góry nastawić się na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne.

3. Idziemy do Matki razem - jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa - to wiele znaczy! To nie tylko uświęcone tradycją zwroty: "Bracie", "Siostro" w stosunku do wszystkich uczestników Pielgrzymki, ale to jeszcze bardziej troska o klimat, jaki tworzymy wokół siebie: życzliwość, ogromną kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza starszych; wykorzystanie wszelkich posiadanych talentów i możliwości (np. muzycznych, medycznych, technicznych); włączenie się w służby i dyżury (noszenie bagaży) dla dobra grupy czy całej Pielgrzymki.

4. Obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana). Ponadto w małym plecaku należy mieć ze sobą: nakrycie głowy, książeczkę do nabożeństwa, różaniec, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki opatrunkowe, zażywane leki i dokumenty.

5. Nocleg przewiduje się przede wszystkim w namiotach. Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania namiotów przed nadejściem całej grupy. Obowiązuje cisza nocna o godzinie 22.30.

6. Obowiązuje zakaz kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych, (np. basenach, rzekach, stawach, itp).

7. Znaczek pielgrzymkowy nosimy przypięty na widocznym miejscu, gdyż jest on widzialną oznaką uczestnictwa w pielgrzymce, książeczkę zaś okazujemy na żądanie kierownika pielgrzymki, księży przewodników, służby porządkowej.

8. Należy zaopatrzyć się w trwałe i kaloryczne produkty spożywcze (np. konserwy). Organizatorzy zapewniają możliwość zakupienia na trasie chleba, napojów.

9. Wdzięczność to największy wymiar człowieczeństwa. Wzbudzać ją będziemy podczas całej drogi wobec Pana Boga i Jego Matki, ale na pielgrzymim szlaku trzeba ją okazać wobec wszystkich spotkanych ludzi na każdy, nawet najmniejszy gest dobroci. Ponieważ wszystko jest gestem dobrej woli. Naucz się za wszystko dwa razy podziękować!

10. Pamiętajmy, że za rok przyjdą w te same miejsca kolejni pielgrzymi. Pozostawione przez nas świadectwo będzie owocować w następnych latach.

Copyrights amaranci.xn.pl